Grafobal Group Energy Nowoczesne i bezpieczne Rozwiązania energetyczne

Grafobal Group Energy z siedzibą w Bratysławie, na rynku europejskim sprzedaje rocznie około 4 TWh gazu ziemnego i ponad 530 GWh energii elektrycznej.

Działalność DUON Dystrybucja sp. z o.o. skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG) poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG.

Obecnie DUON Dystrybucja sp. z o.o. posiada ponad 480 km własnych gazociągów w tym w 9 lokalizacjach sieciowych przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz około 70 km gazociągów w miejscowościach opartych o LNG, zasilanych z 21 stacji regazyfikacji, oraz instalacje LNG w fazie budowy i projektów.

ELGAS ENERGY na rynku europejskim sprzedaje rocznie około 4 TWh gazu ziemnego oraz 620 GWh energii elektrycznej.

Korzystając z doświadczenia przy organizacji i realizacji dostaw gazu ziemnego dla klientów przemysłowych na rynku europejskim, zdobytego przez naszą grupę kapitałową, w kolejnych latach jako Elgas Energy głównie będziemy skupiać się właśnie na tym segmencie rynku. Wykorzystując prawo dostępu do sieci gazowych w roku 2014 rozpoczęliśmy sprzedaż gazu ziemnego w Polsce.

"Ciepłownia Siemianowice" sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym, zajmującym się produkcją ciepła, którego nośnikiem jest gorąca woda wykorzystywana na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Energię cieplną dostarczamy do siemianowickich przedsiębiorstw, instytucji użyteczności publicznej oraz do siemianowickich mieszkań. Nasze produkty wytwarzamy z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego, dbając o minimalizację wpływu spalanego węgla na otoczenie.

Stabilne, rozwojowe przedsiębiorstwo energetyczne, wdrażające nowoczesne rozwiązania technologiczne, maksymalizujące efektywność procesów produkcyjnych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, dbające o ochronę interesów odbiorców.

Nasza szeroka oferta obejmuje usługi począwszy od fazy projektowo - dokumentacyjnej, poprzez organizację środków finansowych, dostawę urządzeń i technologii, aż po realizację robót montażowo-budowlanych, rozruch i przekazywanie inwestycji do ekploatacji.