GGE sp. z o.o.

Mając na uwadze konieczność dalszego rozwoju prowadzonej przez spółkę GGE sp. z o.o. działalności gospodarczej, dla osiągnięcia lepszych wyników finansowych, jak również dla uporządkowania struktury w ramach Grupy Kapitałowej GGE sp. z o.o., obniżenia kosztów działalności łączących się spółek, a także dla wzrostu potencjału wykonawczego w ramach Grupy Kapitałowej GGE sp. z o.o. poprzez działalność jednego podmiotu w miejsce dotychczasowych dwóch, Zarządy spółek wyrażają zamiar połączenia i zgodnie przyjmują dostępny poniżej plan połączenia.